merkez açısı

merkez açısı

bk. özek açısı.


merkez açısı için benzer kelimeler


merkez açısı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 'r', 'k', 'e', 'z', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
merkez açısı kelimesinin tersten yazılışı ısıça zekrem diziliminde gösterilir.