MER ile biten kelimeler

MER ile biten veya sonunda MER olan kelimeler 179 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

mer aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. mer anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre MER ile biten kelimeler

23 harfli

kalıcı sağ aortik kemer

22 harfli

karşılaştırmalı gramer

21 harfli

dekstrorotator izomer, gelişigüzel kopolimer, sindiyotaktik polimer

20 harfli

levorotatuvar izomer, steroregüler polimer

17 harfli

ayarlayıcı gramer, inorganik polimer

16 harfli

yöneltici gramer

15 harfli

branşiyal kemer, eşeksırtı kemer, tarihsel gramer, tasvirci gramer

14 harfli

betimli gramer, Kasnakçımermer, koryonik kemer, pektoral kemer, şekersi mermer, yalancı mermer, yuvarlak kemer

13 harfli

katmer katmer, önksüz katmer, sallama kemer, tarihî gramer, yalancı kemer, yuvarsı kemer

12 harfli

atnalı kemer, bölücü kemer, genel gramer, hiyoit kemer, stereoizomer, trans izomer, yüksek kemer

11 harfli

alçak kemer, biyopolimer, enantiyomer, fotopolimer, Gavia immer, Kılavuzömer, kromoizomer, steroizomer, tıraşmermer, yarı katmer

10 harfli

beşikkemer, cis izomer, Çiftekemer, ikiz kemer, Karacaömer, kısa kemer, Mollakamer, Tahtakemer, topoizomer, üçüz kemer

9 harfli

dörtkemer, elastomer, heteromer, kopolimer, kur kemer, Mollaömer, montgomer, performer, Sarıkemer, sarkommer, sentromer, Seyitömer

8 harfli

adenomer, başkemer, Devrimer, ğoçğomer, Hacıömer, iyonomer, kapsomer, Karaömer, kaşkemer, körkemer, Köseömer, kromomer, makromer, mikromer, multimer, oligomer, os vomer, pentamer, protomer, Sağlamer, Sarıömer, ...

7 harfli

Alkemer, Erdemer, Evrimer, flimmer, gacamer, gacemer, Gökömer, homomer, İldemer, kacamer, kacemer, metamer, mezomer, miyomer, monomer, muammer, nöromer, oktamer, Öktemer, paramer, Pirömer, ...

6 harfli

Atamer, çekmer, çoğmer, dimmer, Erimer, gahmer, gaşmer, gatmer, geşmer, getmer, gramer, hoşmer, höşmer, izomer, kaçmer, kaşmer, katmer, keşmer, ketmer, mermer, ölümer, ...

5 harfli

atmer, Çamer, demer, dimer, esmer, gamer, gemer, ilmer, kamer, kemer, mamer, memer, mumer, nemer, semer, Somer, Sumer, Sümer, şamer, Tamer, Tümer, ...

4 harfli

emer, imer, Ömer, Ümer

3 harfli

mer

Kelime Ara