doğuştan özek darlığı

doğuştan özek darlığı Fr. Aortarctie

doğuştan özek darlığı için benzer kelimeler


doğuştan özek darlığı, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'ğ', 'u', 'ş', 't', 'a', 'n', ' ', 'ö', 'z', 'e', 'k', ' ', 'd', 'a', 'r', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
doğuştan özek darlığı kelimesinin tersten yazılışı ığılrad kezö natşuğod diziliminde gösterilir.