dinsel özek

dinsel özek İng. religious centre

Herhangi bir dinin kurucusunun yaşadığı, o dinin yayılmasında öncülük yapmış ya da herhangi dinsel bir olayın geçmiş olduğu ve bu nedenle kutsallık niteliği kazanarak her yıl on binlerce kişinin hac için toplandığı yer.


dinsel özek için benzer kelimeler


dinsel özek, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'n', 's', 'e', 'l', ' ', 'ö', 'z', 'e', 'k', şeklindedir.
dinsel özek kelimesinin tersten yazılışı kezö lesnid diziliminde gösterilir.