dinsel gözdeğmelik

dinsel gözdeğmelik İng. religious amulet against evil eye

Üzerine birtakım dinsel sözler yazılı kâğıt, bez, mumlu bez ya da madensel bir öğeden oluşan gözdeğmelik türü. bk. gözdeğmelik. krş. yazılı muska.


dinsel gözdeğmelik için benzer kelimeler


dinsel gözdeğmelik, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'n', 's', 'e', 'l', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'd', 'e', 'ğ', 'm', 'e', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
dinsel gözdeğmelik kelimesinin tersten yazılışı kilemğedzög lesnid diziliminde gösterilir.