gözdeğmelik

gözdeğmelik İng. amulet against evil eye

Halkın, kendisinde gözdeğmesine karşı doğal koruma gücü bulunduğuna ya da bir dizi işlemle bu gücü kazandığına inandığı nesneleri bir araya getirerek değişik biçimlerde kullandığı geleneksel koruma aracı. bk. yapımsal gözdeğmelik, bitkisel gözdeğmelik, dinsel gözdeğmelik, büyülü gözdeğmelik. krş. muska, tapıncak.


gözdeğmelik için benzer kelimeler


gözdeğmelik, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'z', 'd', 'e', 'ğ', 'm', 'e', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
gözdeğmelik kelimesinin tersten yazılışı kilemğedzög diziliminde gösterilir.