BAKT ile başlayan kelimeler

BAKT ile başlayan veya başında BAKT olan kelimeler 76 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre BAKT ile başlayan kelimeler

25 harfli

bakteriyel identifikasyon

24 harfli

bakteriyel kontaminasyon, bakteriyel santrifüjleme, bakteriyel su kirliliği,

23 harfli

bakteriyel endokarditis, bakteriyel fermantasyon, bakteriyel meme yangısı, bakteriyel psödomisetom, bakteriyolojik silahlar

22 harfli

baktariyel degradasyon, bakteriyolojik kontrol

21 harfli

bakteri fermantasyonu

20 harfli

bakteriyoloji uzmanı, bakteriyolojik savaş

18 harfli

bakterinin L formu, bakteriyel misetom, bakteriyosinojenik

17 harfli

bakteri topluluğu, bakteriyel bombaj, bakteriyel kültür, bakteriyel toksin, bakteriyoklorofil, bakteriyorodopsin

16 harfli

bakteriyel enzim, bakteriyel flora, bakteriyolojikıl, bakteriyosinojen, bakteriyotoksemi

15 harfli

bakteri kültürü, bakteri toksini, bakteriyolojist, bakteriyostatik, bakteriyotoksin, bakteriyotropin

14 harfli

bakteri bilimi, bakteri sayımı, bakteriyolizin, bakteriyolizis, bakteriyolojik, bakteriyoskopi

13 harfli

bakteri gübre, bakteri plağı, bakterigiller, bakteriyoloji, bakteriyostat, bakteriyostaz, baktıkça alır, baktırabilmek, baktofügasyon

12 harfli

bakterikıran, bakterisidal, bakteriyofaj, bakteriyoliz, bakteriyolog, bakteriyosin, bakteriyozis, baktırabilme

11 harfli

bakteriyemi

10 harfli

bakterioit, bakterisit, bakteriüri, bakteriyal, bakteriyel, bakteriyoz, baktırtmak

9 harfli

bakteremi, bakteridi, bakteroit, baktırmak, baktırtma, baktıydın

8 harfli

baktenis, bakterin, Baktırlı, baktırma

7 harfli

bakteri

Kelime Ara