İçinde BAKT geçen kelimeler

İçinde BAKT geçen kelimeler 137 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde BAKT geçen kelimeler

25 harfli

(birini) ağzına baktırmak, bakteriyel identifikasyon

24 harfli

bakteriyel kontaminasyon, bakteriyel santrifüjleme, bakteriyel su kirliliği,

23 harfli

ağzının içine baktırmak, bakteriyel endokarditis, bakteriyel fermantasyon, bakteriyel meme yangısı, bakteriyel psödomisetom, bakteriyolojik silahlar, havasızyaşar bakteriler, laktik asit bakterileri, mikroaerofil bakteriler

22 harfli

baktariyel degradasyon, bakteriyolojik kontrol, sıcak seven bakteriler, soğuk seven bakteriler

21 harfli

bakteri fermantasyonu, fakültatif bakteriler, ılık seven bakteriler, süt asidi bakterileri

20 harfli

bakteriyoloji uzmanı, bakteriyolojik savaş, havaylayaşar bakteri, lizogenik bakteriler, yumrucuk bakterileri

19 harfli

amonyak bakterileri, kamfilobakteriyozis, pütrefaktif bakteri

18 harfli

amilobakter basili, bakterinin L formu, bakteriyel misetom, bakteriyosinojenik, mezofil bakteriler, nitrat bakterileri, nitrit bakterileri, R 17 bakteriyofajı

17 harfli

bakteri topluluğu, bakteriyel bombaj, bakteriyel kültür, bakteriyel toksin, bakteriyoklorofil, bakteriyorodopsin, lağım bakterileri, ubikuiter bakteri

16 harfli

bahıma baktırmak, bakteriyel enzim, bakteriyel flora, bakteriyolojikıl, bakteriyosinojen, bakteriyotoksemi, koku bakterileri, koliform bakteri, nitrat bakterisi, ornitobakteriyoz, siyanobakteriler, T1 bakteriyofajı, T2 bakteriyofajı, T4 bakteriyofajı, T6 bakteriyofaji, T7 bakteriyofajı

15 harfli

bakteri kültürü, bakteri toksini, bakteriyolojist, bakteriyostatik, bakteriyotoksin, bakteriyotropin, Chromobakterium, sirke bakterisi

14 harfli

antibakteriyel, arkebakteriler, asetobakterler, azot bakterisi, bakteri bilimi, bakteri sayımı, bakteriyolizin, bakteriyolizis, bakteriyolojik, bakteriyoskopi, Büyükkabaktepe, Küçükkabaktepe, yere baktırmak, yetkin bakteri

13 harfli

azotbakterisi, bakteri gübre, bakteri plağı, bakterigiller, bakteriyoloji, bakteriyostat, bakteriyostaz, baktıkça alır, baktırabilmek, baktofügasyon, Korinebakteri, Mikobakterioz, siyanobakteri

12 harfli

bakterikıran, bakterisidal, bakteriyofaj, bakteriyoliz, bakteriyolog, bakteriyosin, bakteriyozis, baktırabilme, Flavobakteri, helikobakter, Kabaktepeler

11 harfli

abakteriyel, azotobakter, bakteriyemi, Citrobakter, fotobakteri, mikobakteri, nanobakteri

10 harfli

bakterioit, bakterisit, bakteriüri, bakteriyal, bakteriyel, bakteriyoz, baktırtmak, monobaktam, tazobaktam

9 harfli

bakteremi, bakteridi, bakteroit, baktırmak, baktırtma, baktıydın, Kabaktepe

8 harfli

baktenis, bakterin, Baktırlı, baktırma

7 harfli

abakter, bakteri

Kelime Ara