Balestra-Nerlove genelleştirilmiş enküçük kareler tahmincisi

Balestra-Nerlove genelleştirilmiş enküçük kareler tahmincisi İng. Balestra-Nerlove generalized least squares estimator

Balestra-Nerlove genelleştirilmiş enküçük kareler tahmincisi için benzer kelimeler


Balestra-Nerlove genelleştirilmiş enküçük kareler tahmincisi, 60 karakter ile yazılır. Ayrıca, B harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'B', 'a', 'l', 'e', 's', 't', 'r', 'a', '-', 'N', 'e', 'r', 'l', 'o', 'v', 'e', ' ', 'g', 'e', 'n', 'e', 'l', 'l', 'e', 'ş', 't', 'i', 'r', 'i', 'l', 'm', 'i', 'ş', ' ', 'e', 'n', 'k', 'ü', 'ç', 'ü', 'k', ' ', 'k', 'a', 'r', 'e', 'l', 'e', 'r', ' ', 't', 'a', 'h', 'm', 'i', 'n', 'c', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
Balestra-Nerlove genelleştirilmiş enküçük kareler tahmincisi kelimesinin tersten yazılışı isicnimhat relerak küçükne şimliritşelleneg evolreN-artselaB diziliminde gösterilir.