balıh gulağı

balıh gulağı

Midye.


balıh gulağı için benzer kelimeler


balıh gulağı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'l', 'ı', 'h', ' ', 'g', 'u', 'l', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
balıh gulağı kelimesinin tersten yazılışı ığalug hılab diziliminde gösterilir.