at gulağı

at gulağı

Kuzukulağına benziyen, biraz geniş yapraklı, ekşimsi bir bitki.


at gulağı için benzer kelimeler


at gulağı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 't', ' ', 'g', 'u', 'l', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
at gulağı kelimesinin tersten yazılışı ığalug ta diziliminde gösterilir.