balmumu bakısı

balmumu bakısı İng. ceromancy

Yere damlatılan balmumunun biçim ve büyüklüğüne bakılarak geleceği okuma işi. bk. bakı. krş. ateş bakisi.


balmumu bakısı için benzer kelimeler


balmumu bakısı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'l', 'm', 'u', 'm', 'u', ' ', 'b', 'a', 'k', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
balmumu bakısı kelimesinin tersten yazılışı ısıkab umumlab diziliminde gösterilir.