bankalararası para piyasası faiz oranı

bankalararası para piyasası faiz oranı İng. interbank money market interest rate, interbank interest rate

Bankalararası para piyasasında kısa süreli likidite fazlasına sahip olan bankaların fon sunumu ile kısa süreli likidite açığı bulunan bankaların fon istemine göre oluşan faiz oranı.


bankalararası para piyasası faiz oranı için benzer kelimeler


bankalararası para piyasası faiz oranı, 38 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'n', 'k', 'a', 'l', 'a', 'r', 'a', 'r', 'a', 's', 'ı', ' ', 'p', 'a', 'r', 'a', ' ', 'p', 'i', 'y', 'a', 's', 'a', 's', 'ı', ' ', 'f', 'a', 'i', 'z', ' ', 'o', 'r', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
bankalararası para piyasası faiz oranı kelimesinin tersten yazılışı ınaro ziaf ısasayip arap ısararalaknab diziliminde gösterilir.