bankalararası avro faiz oranı

bankalararası avro faiz oranı İng. Euro Interbank Borrowing Offer Rate, Euribor

Avro alanında bankalararası para piyasasında, en yüksek işlem hacmine sahip altmış dört bankanın kendi aralarında kısa dönemli ödünç işlemlerinde uyguladıkları faiz oranı.


bankalararası avro faiz oranı için benzer kelimeler


bankalararası avro faiz oranı, 29 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'n', 'k', 'a', 'l', 'a', 'r', 'a', 'r', 'a', 's', 'ı', ' ', 'a', 'v', 'r', 'o', ' ', 'f', 'a', 'i', 'z', ' ', 'o', 'r', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
bankalararası avro faiz oranı kelimesinin tersten yazılışı ınaro ziaf orva ısararalaknab diziliminde gösterilir.