biyolojik faiz oranı

biyolojik faiz oranı İng. biological interest rate

Nüfus, reel gayrisafî yurtiçi hasıla ve sermaye stokunun büyüme oranına eşit olan reel faiz oranı.


biyolojik faiz oranı için benzer kelimeler


biyolojik faiz oranı, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'y', 'o', 'l', 'o', 'j', 'i', 'k', ' ', 'f', 'a', 'i', 'z', ' ', 'o', 'r', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
biyolojik faiz oranı kelimesinin tersten yazılışı ınaro ziaf kijoloyib diziliminde gösterilir.