cari faiz oranı

cari faiz oranı İng. current interest rate, nominal interest rate

Piyasada ödünç verilebilir fonların sunum ve isteminin karşılaşması sonucu oluşan faiz oranı. krş. klasik faiz kuramı


cari faiz oranı için benzer kelimeler


cari faiz oranı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, c harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'c', 'a', 'r', 'i', ' ', 'f', 'a', 'i', 'z', ' ', 'o', 'r', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
cari faiz oranı kelimesinin tersten yazılışı ınaro ziaf irac diziliminde gösterilir.