başabaş faiz oranı

başabaş faiz oranı İng. break even interest rate

Yatırımın marjinal ve ortalama etkenliğinin eşitlendiği ve yatırımın kârlılığının sıfırlandığı piyasa faiz oranı.


başabaş faiz oranı için benzer kelimeler


başabaş faiz oranı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ş', 'a', 'b', 'a', 'ş', ' ', 'f', 'a', 'i', 'z', ' ', 'o', 'r', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
başabaş faiz oranı kelimesinin tersten yazılışı ınaro ziaf şabaşab diziliminde gösterilir.