dalgalı faiz oranı

dalgalı faiz oranı İng. floating interest rate

Sabit olmayıp, ulusal ve uluslararası piyasa koşullarına bağlı olarak değişebilen faiz oranı. krş. Londra Bankalararası Faiz Oranı


dalgalı faiz oranı için benzer kelimeler


dalgalı faiz oranı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'l', 'g', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'f', 'a', 'i', 'z', ' ', 'o', 'r', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
dalgalı faiz oranı kelimesinin tersten yazılışı ınaro ziaf ılaglad diziliminde gösterilir.