İçinde DAL geçen kelimeler

İçinde DAL geçen kelimeler 1936 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

dal aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. dal anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde DAL geçen kelimeler

25 harfli

apertura torasis kaudalis, arındaklı dalga çaygarası, arterya kaudalis mediyana, arterya mammarya kaudalis, arterya tibyalis kaudalis, beyin dalgaları çizelgesi, dağ yürümezse abdal yürür, daldırık elektrotlu fırın, daldırmalı sert lehimleme, dalga aşındırması düzlüğü, devirsiz ondalık kesirler, fleksura duodeni kaudalis, foramen palatinum kaudale, İrlandalı kırmızı teriyer, kayan aralıkta dalgalanma, Kondratief dalgalanmaları, Kondratiev dalgalanmaları, konjonktür dalgalanmaları, nervi pektorales kaudales, nervus laringeus kaudalis, ostium vena kava kaudalis, ...

24 harfli

apertura pelvis kaudalis, aralık içinde dalgalanma, arterya kaudalis femoris, arterya serebri kaudalis, avrat malı, kapı mandalı, çok kısa dalga kuşakları, dalabıtmak, (talabıtmak), daldırılmış alt manifold, dallanmış karbon zinciri, devirli ondalık kesirler, elektromanyetik dalgalar, elektromıknatıs dalgalar, genel satak dalgalanması, itidalini muhafaza etmek, kare dalga polarografisi, Kate Greenaway madalyası, nervus rektales kaudales, nonsteroidal östrojenler, pasrengi gerdanlı-dalgıç, plika mallearis kaudalis, ramus laringeus kaudalis, ...

23 harfli

boş sandalye politikası, boyuna kararlı dalgalar, daldırmalı fosfat örtme, dalgacık temelli sınama, dalgalı sürü ortalaması, dar aralıkta dalgalanma, depremsel deniz dalgası, dönel yanma odalı motor, ekstra piramidal sistem, histamin içeren gıdalar, kısa dönem dalgalanması, mevsimlik dalgalanmalar, modüle edilmiş dalgalar, nervus gluteus kaudalis, nervus nazalis kaudalis, proksimal dalgalı kanal, uzun konjonktür dalgası, üç köşeli sandalye sazı, velum medullare kaudale, vena vezikalis kaudalis

22 harfli

adalet ve adaletsizlik, avurdalık, (avırdalık), budala buzağı sendromu, dalgırcıl kınca debesi, Dalma itenekli tulumba, Dalzell tamlık kriteri, davranışsal dalgalanma, ekonomik dalgalanmalar, Giraffa camelopardalis, ısı değeri (Gıdalarda), kandalığı, (kandeliği), kırmızı boyunlu dalgıç, mermer dalak hastalığı, nervi klunium kaudales, sıcak daldırılmış örtü, sıcak daldırmalı örtme, spina nazalis kaudalis, vena kaudalis dorsalis, vena rektalis kaudalis, vena tibyalis kaudalis, vena tiroidea kaudalis, ...

21 harfli

Aaland Adaları sorunu, AB adalet ve içişleri, Büyük İrlandalı köpek, dalgalanmaya bırakmak, dalgalı faizli tahvil, dalgalı güvence ödeği, dalgalık güçlendirici, dalgınlığına getirmek, dallıbudaklı damar ur, dalmaçya tipi kıyılar, devrevi dalgalanmalar, elektromanyetik dalga, elipsoidal bileşenler, faydalı model belgesi, foramen alare kaudale, gonadal stromal tümör, kızıl gerdanlı dalgıç, kolloidal süspansiyon, Kondratieff Dalgaları, kurşun odalar yöntemi, labirintus etmoidales, ...

20 harfli

adalete teslim etmek, adalete teslim olmak, alt taşıyıcı (dalga), ateşbalığı, sardalye, Avrupa Adalet Divânı, dal budaklı damar ur, dalaşgan, (talaşgan), daldırık fosfat örtü, daldırmayla çoğaltma, dalgalı akım üreteci, dalgalı faizli kredi, dalızsal ısı tepkisi, dallanıp budaklanmak, dallantı birikintisi, dalma itenekli basaç, distal dalgalı kanal, elipsoidal fonksiyon, feodal üretim biçimi, gıydal gıydal gitmek, glandula subkaudalis, gözetimli dalgalanma, ...

19 harfli

alıcı dalgalık gücü, antitrematodal ilaç, ara alıcı dalgalığı, aşırı dalak iriliği, aşırı kısa dalgalar, bindiği dalı kesmek, Caldecott madalyası, cankurtaran sandalı, Chamaeleon pardalis, çeyrek dalga yaprak, çok kısa dalga(lar), dalap dalap oynamak, Dalembert operatörü, dalga salınımölçeri, dalgalanma sınaması, dalgalı kur sistemi, dalgasına taş atmak, dalgıcık-yesi (kas), dalgınlığına gelmek, deniz sandalye sazı, derin uykuya dalmak, ...

18 harfli

adaletine sığınmak, aktarıcı dalgalığı, Amygdalus communis, Andaluzya Merinosu, antinematodal ilaç, bağırsak dalımcası, bırandalık kılınış, bir dalda durmamak, boş sandalye krizi, boyuna dalga treni, Carnegie madalyası, Chamaeleo pardalis, çoklu efekt pedalı, dalak amiloidozisi, daldan dala konmak, daldırmaç kılavuzu, daldırmalı kaplama, daldırmalı suverme, dalgalandırabilmek, dalgalı döviz kuru, dalgalı faiz oranı, ...

17 harfli

abdala malum olur, ağdalık katsayısı, baskın dalga boyu, Corriedale koyunu, dal açıkta kalmak, dalak dalak olmak, daldırık elektrot, daldırma denetici, daldırmalı boyama, dalga aşındırması, dalga boyu seçici, dalga işleybilimi, dalgalandırabilme, dalgalık uzunluğu, dalgıcık-tümükcül, dalgıcık-yudakçil, dalgıç kuşugiller, dalıcımartıgiller, dalkavukluk etmek, dallantı birikimi, dallantı büyümesi, ...

16 harfli

adalet genelgesi, adalet mahkemesi, Airedaleteriyeri, alavere dalavere, Andaluzya sığırı, Andaluzya tavuğu, angulus kaudalis, arasındalık hali, ardalık kaldırma, benekli sardalya, bolartan (adale), çok kısadalgalar, çökertme dalyanı, dal budak salmak, dal gabah elemek, dal ve yapraklar, dalak atardamarı, daldırık kaplama, daldırma dizgesi, daldırma verniği, daldırmalı örtme, ...

15 harfli

adalet dağıtmak, ağdalaştırılmak, alay bındallısı, alıcı dalgalığı, altındalık hali, ardındalık hali, beyin dalgaları, boyuna dalgalar, budalalaştırmak, budalalık etmek, çamaşır mandalı, çok vidalı pres, dağıtım dalgası, dal gibi kalmak, dalağı eğrilmek, dalağı kabarmak, dalak irileşimi, dalak kestirmek, dalak kursakçıl, dalalete düşmek, dalarak avcılık, ...

14 harfli

adalet buyruğu, ağdalaşabilmek, ağdalaşıvermek, ağdalaştırılma, alt dal ağrısı, ana bilim dalı, anavaşi dalyan, asite daldırma, ayırtmaç dalgı, ayran budalası, Bahçekaradalak, biyosidal ürün, bozma sardalya, bölek-dalakçıl, budalalaştırma, büyük sardalya, Clydesdale Atı, çarpma dalgası, çatlayan dalga, çit dalyanları, çok kısa dalga, ...

13 harfli

5-12 dalgalık, adalar denizi, adalet kapısı, adalet örgütü, adalet sarayı, ağdalaşabilme, ağdalaşıverme, ağdalaştırmak, akson dalları, al-dal süreci, badala basmak, badala kalmak, bağıl ağdalık, başı sondalık, birinci dalga, cadaloz balık, cadalozlaşmak, çadır mandalı, dağ dalak otu, dal öğretmeni, dal tomurcuğu, ...

12 harfli

2-4 dalgalık, adaletsizlik, Adali koyunu, ağdalaştırma, ağdalıkölçer, Aşağıdalören, badal bayrak, bakterisidal, bedal dökmek, beyaz hardal, boyuna dalga, budalacasına, budalalaşmak, bundalığımız, cadalozlaşma, çiftli pedal, dadal bayrak, dal blokları, dalagan kuşu, dalak ağrısı, dalak çamuru, ...

11 harfli

abdallanmak, Adal koyunu, adaletlilik, adaletsizce, ağdalı akış, ağız dalaşı, amigdalinus, andallanmak, arapmandalı, ardal olmak, ardalamadan, askarisidal, badal badal, badal olmak, badalbayrak, bağdalanmak, bardalanmak, budalalaşma, buz dalgıcı, bükük dalgı, büyük dalga, ...

10 harfli

Abdalhasan, adaleyleği, ağdalanmak, ağdalaşmak, andallamak, añsızdalık, ardalaydan, arı dalağı, badallamak, bağdalamak, bardalamak, başçıl dal, Batısandal, bıdalaşmak, birandalık, bordalamak, buzdalgıcı, cadalozluk, çağındalık, çandallama, çevredalız, ...

9 harfli

abdalımsı, Abdaloğlu, adaletsiz, Adalettin, Adalıkuzu, ağ dalyan, ağdalamak, ağdalanış, ağdalanma, ağdalaşma, ağdalılık, ak hardal, amigdalin, andaluzit, ardalamak, ardalaşık, Ardıçdalı, avırdalık, badaluşka, bağdalama, bilimdalı, ...

8 harfli

Abdalata, Abdalcık, abdallık, abdalotu, Adal güç, adalamak, adalesiz, adaletli, ağı dalı, akhardal, Altındal, amigdala, andalama, andalmak, ardalayı, ardalmak, bandalük, bedaliza, bindallı, budalaca, Canabdal, ...

7 harfli

Abdallı, aberdal, adaleli, agıdalı, ağdalak, ağdalık, akavdal, alt dal, alt-dal, ana dal, andallı, ardalak, avdalla, badalak, badalan, bağdala, Beydalı, cadalos, cadaloz, ceddale, cidalci, ...

6 harfli

Adalan, Adalar, adalet, Adalya, ağdalı, anadal, ardala, Avdalı, badala, bardal, batdal, Bindal, Birdal, budala, buydal, cıdala, cındal, cindal, codalı, cupdal, çoşdal, ...

5 harfli

abdal, Adala, adale, adalı, Akdal, andal, apdal, ardal, avdal, badal, bedal, cadal, cıdal, cidal, codal, Çıdal, dadal, dalab, dalaf, dalah, dalak, ...

4 harfli

adal, dalh, dalı, dali, dalk, dalp

3 harfli

dal

Kelime Ara