Barbara

Barbara

Tasımın birinci şeklinin (figürünün) birinci kipi (modusu). Öncüller ve sonuç, tümel evetleyicidir. Formülü: Bütün M ler P dir. Bütün S ler M dir. Öyleyse bütün S ler P dir. Klasik mantıkta önermeler dört öbeğe ayrılır: A = Tümel evetleyici (Bütün S 1er P dir.) E = Tümel değilleyici (Hiçbir S P değildir.) İ = Tikel evetleyici (Bazı S ler P dir.) O = Tikel değilleyici (Bazı S ler P değildir.) Bu durumda yukarıki formül A ünlülerine ünsüzler eklenerek Barbara biçiminde dile getirilmiştir.


Barbara, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, B harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'B', 'a', 'r', 'b', 'a', 'r', 'a', şeklindedir.
Barbara kelimesinin tersten yazılışı arabraB diziliminde gösterilir.