barınak yoğunluğu

barınak yoğunluğu İng. shelter density

Ahırda veya bir bölmede birim alana düşen hayvan sayısı, hayvanların konforlu bir çevrede yaşayabilmesi için olması gereken alan.


barınak yoğunluğu için benzer kelimeler


barınak yoğunluğu, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'r', 'ı', 'n', 'a', 'k', ' ', 'y', 'o', 'ğ', 'u', 'n', 'l', 'u', 'ğ', 'u', şeklindedir.
barınak yoğunluğu kelimesinin tersten yazılışı uğulnuğoy kanırab diziliminde gösterilir.