akım yoğunluğu

akım yoğunluğu İng. current density

1. Üşerçözüşümde üşeklerin birim yüzeyi başına düşen akım. 2. Bir iletkenin birim kesitinden geçen akım.


akım yoğunluğu İng. current density

Bir elektrot yüzeyinin birim alanından aktarılan akım.


akım yoğunluğu İng. current density

Bir elektrolitik kaplama banyosunda kaplanılan yüzeyin birim alanı başına genellikle santimetrekare başına amper veya desimetrekare başına amper olarak ifade edilen elektrik akımı.


akım yoğunluğu İng. current density

Elektrikli bırakım işleminde, birim anot yüzeyinden geçen elektrik akımının, amper türünden niceliği.


akım yoğunluğu için benzer kelimeler


akım yoğunluğu, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'm', ' ', 'y', 'o', 'ğ', 'u', 'n', 'l', 'u', 'ğ', 'u', şeklindedir.
akım yoğunluğu kelimesinin tersten yazılışı uğulnuğoy mıka diziliminde gösterilir.