barınma katsayısı

barınma katsayısı İng. occupancy rate

Barınma yoğunluğunu ölçmeye yarayan ve bir konutta her odaya düşen nüfus sayısı ya da bir konuta düşen aile ya da ev halkı sayısı.


barınma katsayısı için benzer kelimeler


barınma katsayısı, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'r', 'ı', 'n', 'm', 'a', ' ', 'k', 'a', 't', 's', 'a', 'y', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
barınma katsayısı kelimesinin tersten yazılışı ısıyastak amnırab diziliminde gösterilir.