açı katsayısı

açı katsayısı İng. angular coefficient

açı katsayısı için benzer kelimeler


açı katsayısı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', ' ', 'k', 'a', 't', 's', 'a', 'y', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
açı katsayısı kelimesinin tersten yazılışı ısıyastak ıça diziliminde gösterilir.