açı fonksiyonu

açı fonksiyonu İng. angle function

Değişkeni (veya değişkenleri) açılar olan fonksiyon.


açı fonksiyonu için benzer kelimeler


açı fonksiyonu, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', ' ', 'f', 'o', 'n', 'k', 's', 'i', 'y', 'o', 'n', 'u', şeklindedir.
açı fonksiyonu kelimesinin tersten yazılışı unoyisknof ıça diziliminde gösterilir.