açı çekimi

açı çekimi İng. angle shot

Sinema/TV. Alışılmamış bir açıdan çevrilen çekim.


açı çekimi için benzer kelimeler


açı çekimi, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
açı çekimi kelimesinin tersten yazılışı imikeç ıça diziliminde gösterilir.