abanık gövdeli isim çekimi

abanık gövdeli isim çekimi Fr. déclinaison à thème consonantique

Sonu abanıkla biten isimlerin çekimi: Ev, ev-i, ev-e... gibi.


abanık gövdeli isim çekimi için benzer kelimeler


abanık gövdeli isim çekimi, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'b', 'a', 'n', 'ı', 'k', ' ', 'g', 'ö', 'v', 'd', 'e', 'l', 'i', ' ', 'i', 's', 'i', 'm', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
abanık gövdeli isim çekimi kelimesinin tersten yazılışı imikeç misi iledvög kınaba diziliminde gösterilir.