açınık gövdeli isim çekimi

açınık gövdeli isim çekimi Fr. Déclinaison à thème vocalique

Bir açınıkla biten isimlerin çekimi: kapı, ka-pı-yı, kapı-ya... gibi.


açınık gövdeli isim çekimi için benzer kelimeler


açınık gövdeli isim çekimi, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'n', 'ı', 'k', ' ', 'g', 'ö', 'v', 'd', 'e', 'l', 'i', ' ', 'i', 's', 'i', 'm', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
açınık gövdeli isim çekimi kelimesinin tersten yazılışı imikeç misi iledvög kınıça diziliminde gösterilir.