belirsiz isim tamlaması ~ belirtisiz isim tamlaması

belirsiz isim tamlaması ~ belirtisiz isim tamlaması

Azerbaycan Türkçesi: II. növtäyini söz birläşmäsi; Türkmen Türkçesi: ayırgıçyı söz düzümi (ısnışma); Gagauz Türkçesi: afikssizbellilikçi laf birleşmesi; Özbek Türkçesi: belgisiz qaratqiçli birikma; Uygur Türkçesi: ikkinçi izafät;Tatar Türkçesi: ikençe izafät; Başkurt Türkçesi: bildähez isem hüzbäyläneşe; Kmk: belgilenmegensıpatlık söz tagım; Krç.-Malk.: boluş affikssiz eki atdan kuralgan söz tutuş;Nogay Türkçesi: belgilenmegen ayırgışlı söz baylamsı; Kazak Türkçesi: kabısa baylanıskananiktawistik söz tirkesi; Kırgız Türkçesi: müçösüz amktooç aykaşı; Alt:: kojulta t'okadılu söskolbu; Hakas Türkçesi: közîdîlbeen çarıdıg sös pîrîgîzî; Tuva Türkçesi: hevirlettinmeenhamánştırannıň padejinde sös-pile ilerettingen t'odaradılgalıg ka'ttıjıışkın; Şor Türkçesi: *affiks çok pilimçi söz tizimi; Rusça: neoformlennoye opredelitelnoyesoçetaniye


belirsiz isim tamlaması ~ belirtisiz isim tamlaması için benzer kelimeler


belirsiz isim tamlaması ~ belirtisiz isim tamlaması, 51 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'l', 'i', 'r', 's', 'i', 'z', ' ', 'i', 's', 'i', 'm', ' ', 't', 'a', 'm', 'l', 'a', 'm', 'a', 's', 'ı', ' ', '~', ' ', 'b', 'e', 'l', 'i', 'r', 't', 'i', 's', 'i', 'z', ' ', 'i', 's', 'i', 'm', ' ', 't', 'a', 'm', 'l', 'a', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
belirsiz isim tamlaması ~ belirtisiz isim tamlaması kelimesinin tersten yazılışı ısamalmat misi zisitrileb ~ ısamalmat misi zisrileb diziliminde gösterilir.