belirtili isim tamlaması

belirtili isim tamlaması

bk. belirli isim tamlaması


belirtili isim tamlaması için benzer kelimeler


belirtili isim tamlaması, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'l', 'i', 'r', 't', 'i', 'l', 'i', ' ', 'i', 's', 'i', 'm', ' ', 't', 'a', 'm', 'l', 'a', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
belirtili isim tamlaması kelimesinin tersten yazılışı ısamalmat misi ilitrileb diziliminde gösterilir.