belirtili ad tamlaması

belirtili ad tamlaması İng. genetival construktion

Tamlayanı ilgi durumu eki almış bir ad veya zamir, tamlananı teklik 3. şahıs iyelik eki almış olan, dolayısıyla belirti eki taşıyan ve tamlayanla tamlanan arasında şahıs bakımından uygunluk ve geçici anlam bağı bulunan ad tamlaması: akşam+ın serinliği, oda+nın rengi, dam+ın tepesi, gözleri+nin siyahlığı, kapı+nın önü, duman+ın kokusu, ben+im kitabım, sen+in yolun vb. Karşıtı belirtisiz ad tamlaması’dır.


belirtili ad tamlaması için benzer kelimeler


belirtili ad tamlaması, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'l', 'i', 'r', 't', 'i', 'l', 'i', ' ', 'a', 'd', ' ', 't', 'a', 'm', 'l', 'a', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
belirtili ad tamlaması kelimesinin tersten yazılışı ısamalmat da ilitrileb diziliminde gösterilir.