zayıf veya belirtmeli isim çekimi

zayıf veya belirtmeli isim çekimi Fr. déclinaison faible ou déterminée

Cermen dilinde bir sıfat çekim şekli.


zayıf veya belirtmeli isim çekimi için benzer kelimeler


zayıf veya belirtmeli isim çekimi, 33 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'a', 'y', 'ı', 'f', ' ', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'b', 'e', 'l', 'i', 'r', 't', 'm', 'e', 'l', 'i', ' ', 'i', 's', 'i', 'm', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
zayıf veya belirtmeli isim çekimi kelimesinin tersten yazılışı imikeç misi ilemtrileb ayev fıyaz diziliminde gösterilir.