İçinde ZAY geçen kelimeler

İçinde ZAY geçen kelimeler 514 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

zay aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. zay anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ZAY geçen kelimeler

25 harfli

doğrusal dönüşümler uzayı, Hausdorff topolojik uzayı, piyasanın zayıf etkinliği, sonlu boyutlu lineer uzay, üretilmiş altdoğru-uzaysı, yerel yay bağlantılı uzay, yerel yol bağlantılı uzay, zayıf tekillikti çekirdek

24 harfli

birinci kategoriden uzay, birinci sayılabilir uzay, cezayı kaldıran nedenler, sayılabilir kompakt uzay, yabani Cezayir menekşesi, zayıf yerinden yakalamak

23 harfli

büyük Cezayir menekşesi, cezayı azaltan nedenler, eşyapılı düzgün uzaylar, göreceli tıkızımsı uzay, ikinci kategoriden uzay, ikinci sayılabilir uzay, ilingesel doğrusal uzay, ilingesel katmanlı uzay, Lp'de zayıf yakınsaklık, n boyutlu katmanlı uzay, tümden bağlantısız uzay, uzayın pseudo karakteri, vektör uzayının yönleri, yapısal müzayede modeli, yarıyalınç doğru-uzaysı, yerel düzey durum uzayı, zayıf kutupsal çekirdek, zayıf asitler ve bazlar

22 harfli

büyükçe özlekler uzayı, çarpım ilingesel uzayı, çevrimsel doğru-uzaysı, çözümsel katmanlı uzay, etkinliği zayıf piyasa, iplik yüzgeçli mozayik, ipliksi mozayik balığı, karmaşık diziler uzayı, karmaşık doğrusal uzay, karmaşık katmanlı uzay, kesikli örneklem uzayı, küçük cezayirmenekşesi, metrik topolojik uzayı, operatörün sıfır-uzayı, otsu Cezayir menekşesi, Riemann katmanlı uzayı, sürekli örneklem uzayı, topolojik vektör uzayı, tümel bağlantısız uzay, vektör uzayının tabanı, yalınç bağlantılı uzay, ...

21 harfli

çarpım doğru-uzaysısı, çarpım doğrusal uzayı, de Sitter uzay zamanı, dizisel eksiksiz uzay, düzgeli doğrusal uzay, eksiksiz ölçevli uzay, eşlek uzayında ilinge, frechet—Urysohn uzayı, ilingesel eşlek uzayı, ilingesel yöney uzayı, karmaşık vektör uzayı, kazaya rıza göstermek, n boyutlu Öklit uzayı, Ölçevli doğrusal uzay, türdeş ilingesel uzay, türetik katmanlı uzay, WinNT aduzayı nesnesi, yerel bağlantılı uzay, zayıf buzağı sendromu, zayıf dışsal değişken

20 harfli

Arşimed sıralı uzayı, Arşimet sıralı uzayı, aşmaçlı doğru-uzaysı, ayırtık ölçevli uzay, bölüm doğru-uzaysısı, cebirsel eşlek uzayı, dizisel kompakt uzay, doğrusal uzay tabanı, düzgün dışbükey uzay, düzgün uzay ilingesi, eksiksiz düzgün uzay, kazaya karşı güvence, kıyılı katmanlı uzay, matrisin satır uzayı, matrisin sütun uzayı, sıralı doğrusal uzay, t durum uzayı modeli, tamamen regüler uzay, uzaysal nokta süreci, zayıf iyot çözeltisi, gerçek doğrusal uzay

19 harfli

Arşimet Riesz uzayı, Arşimet-Riesz uzayı, Cezayir Arap koyunu, çarpım düzgün uzayı, doğal Fréchet uzayı, doğru-uzaysı tabanı, geometrik zayıflama, gerçel vektör uzayı, göreceli tıkız uzay, homeomorfik uzaylar, karteziyen En uzayı, n-boyutlu afin uzay, ölçevlenebilir uzay, sağ eşkümeler uzayı, sınırlı soğruk uzay, sol eşkümeler uzayı, sonsuz boyutlu uzay, T3? topolojik uzayı, tamamen normal uzay, yalınç doğru-uzaysı, yay bağlantılı uzay, ...

18 harfli

altuzay düzgünlüğü, Avrupa Uzay Kurumu, Baykonur Uzay Üssü, Cezayir Konferansı, doğurulmuş altuzay, erkin doğru-uzaysı, fonksiyonlar uzayı, İngiliz müzayedesi, kuasi-Banach uzayı, sağ A-doğru-uzaysı, sıfır boyutlu uzay, sıralı yöney uzayı, sol A-doğru-uzaysı, sonlu boyutlu uzay, T1 topolojik uzayı, T2 topolojik uzayı, T4 topolojik uzayı, tıkız ölçevli uzay, To topolojik uzayı, tümel düzenli uzay, uzamdaş altuzaylar, ...

17 harfli

Apollo uzay aracı, bir hizaya gelmek, cezaya çarptırmak, Cezayir Anlaşması, Cezayir menekşesi, durum uzay modeli, eksiksizimsi uzay, eşölçevli uzaylar, H1(Rn)Hardy uzayı, hafızayı yoklamak, kazayağı uçaryağı, kuasi-metrik uzay, mozayık hastalığı, ortak etken uzayı, ortası zayıf fiil, pseudometrik uzay, sağ doğrusal uzay, sanal adres uzayı, sol doğrusal uzay, tümel düzgen uzay, üretilmiş altuzay, ...

16 harfli

alt vektör uzayı, altuzay ilingesi, altuzaya izdüşüm, ayrılabilir uzay, bağlantısız uzay, büzülebilir uzay, doğrusal altuzay, gözaydına gelmek, gözaydına gitmek, iç çarpımlı uzay, kapalı yarı uzay, Kolmogorov uzayı, Lp uzayda çarpan, ölçülebilir uzay, ön Hilbert uzayı, ön-Hilbert uzayı, sesüstü uzay ağı, sözdemetrik uzay, uzayın karakteri, uzaysal yoğunluk, üçgenlenmiş uzay, ...

15 harfli

aduzayı nesnesi, altdoğru-uzaysı, aşırı zayıflama, bağlantılı uzay, başı zayıf fiil, beden zayıflığı, doğrusalsı uzay, düzgünümsü uzay, Hausdorff uzayı, hizaya getirmek, izdüşümsel uzay, kazaya bırakmak, Minkowski uzayı, parametre uzayı, Riemannsal uzay, sinirleri zayıf, sonu zayıf fiil, tam düzgün uzay, tam metrik uzay, Tychonoff uzayı, uzayan diöstrüs, ...

14 harfli

A-doğru-uzaysı, akıl zayıflığı, Cezayiri Seb'a, gözaydın etmek, ilingesel uzay, irtibatlı uzay, kazaya uğramak, kazayağıgiller, kotanjant uzay, Lebesgue uzayı, Lindelöf uzayı, mozayik gurami, n boyutlu uzay, olasılık uzayı, örneklem uzayı, Riemyann uzayı, Riesz altuzayı, tıkızımsı uzay, tınazaya almak, topolojik uzay, uzay istasyonu, ...

13 harfli

altdoğru-uzay, ayrılmış uzay, benzeti uzayı, birimsel uzay, dayanak uzayı, diziler uzayı, doğrusal uzay, Finsler uzayı, frechet uzayı, Hilbert uzayı, hizaya gelmek, katmanlı uzay, kazaya kalmak, L1 + L2 uzayı, metriksi uzay, nitelik uzayı, Öklit n-uzayı, Schwarz uzayı, ters müzayede, tezayüt etmek, uzay adamlığı, ...

12 harfli

Banach uzayı, doğru-uzaysı, düzenli uzay, düzgeli uzay, eğrisel uzay, eşlenik uzay, Euclid uzayı, faktör uzayı, fıçımsı uzay, filmsel uzay, hiçlik uzayı, hizaya gelme, kompakt uzay, o-tıkız uzay, ölçevli uzay, öntıkız uzay, regüler uzay, türemli uzay, uzay kapsülü, uzay sondası, Uzayan yanma, ...

11 harfli

Baire uzayı, bölüm uzayı, bütçe uzayı, C (M) uzayı, denek uzayı, denizaygırı, dikeç uzayı, dizayncılık, dizeç uzayı, domuzayrığı, durum uzayı, düzgen uzay, düzgün uzay, eşlek uzayı, fiçılı uzay, karar uzayı, karkazayağı, kazayağı ek, kolon uzayı, metrik uzay, normal uzay, ...

10 harfli

ayrık uzay, azay ınsız, denizayısı, doğru-uzay, domuzayağı, horozayağı, ilgin uzay, olay uzayı, renk uzayı, sıfır uzay, sonlu uzay, soyut uzay, teğet uzay, tıkız uzay, uzay adamı, uzay aracı, uzay formu, uzay uçuşu, uzay-zaman, uzayabilme, zaya etmek, ...

9 harfli

afin uzay, azayınsız, Cezayirli, Coo uzayı, dizaynsız, Kuzayyurt, mütezayit, örnekuzay, T3? uzayı, uzay grup, uzay hızı, uzay taşı, uzay üssü, uzay yükü, yarı uzay, zay olmak, zayıf baz, zayıf ses, zayıflama, uzaycılık

8 harfli

abuzayık, alt uzay, alzaymır, dizayncı, dizaynlı, gazayağı, gazayaği, Gözaydın, ikizuzay, kazayağı, Kozayağı, l2—uzayı, müzayaka, müzayede, Sönmezay, T1 uzayı, T2 uzayı, T4 uzayı, tam uzay, To uzayı, tozayıcı, ...

7 harfli

aduzayı, altuzay, azaylak, azaysız, C uzayı, Cezayir, düzayak, gazayak, gizuzay, kazayak, Kuzayca, Kuzayır, mozayıh, Özaydın, Özayhan, Özaytan, T1-uzay, T2-uzay, T3-uzay, T4-uzay, tezayüt, ...

6 harfli

azaylı, bozayı, dizayn, uzaycı, uzayış, uzaylı, uzaysı, zaybak, zayiat, zayiçe, zaylak, zaynak, zaypak

5 harfli

bozay, Gizay, Gözay, guzay, Güzay, huzay, kozay, kuzay, Sezay, Tezay, zayat, zayer, zayıf, zayif, zayii, zaylı

4 harfli

azay, Özay, uzay, zaya, zayi

3 harfli

zay

Kelime Ara