ZAY ile biten kelimeler

ZAY ile biten veya sonunda ZAY olan kelimeler 154 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

zay aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. zay anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre ZAY ile biten kelimeler

25 harfli

sonlu boyutlu lineer uzay, yerel yay bağlantılı uzay, yerel yol bağlantılı uzay

24 harfli

birinci kategoriden uzay, birinci sayılabilir uzay, sayılabilir kompakt uzay

23 harfli

göreceli tıkızımsı uzay, ikinci kategoriden uzay, ikinci sayılabilir uzay, ilingesel doğrusal uzay, ilingesel katmanlı uzay, n boyutlu katmanlı uzay, tümden bağlantısız uzay

22 harfli

çözümsel katmanlı uzay, karmaşık doğrusal uzay, karmaşık katmanlı uzay, tümel bağlantısız uzay, yalınç bağlantılı uzay

21 harfli

dizisel eksiksiz uzay, düzgeli doğrusal uzay, eksiksiz ölçevli uzay, Ölçevli doğrusal uzay, türdeş ilingesel uzay, türetik katmanlı uzay, yerel bağlantılı uzay

20 harfli

ayırtık ölçevli uzay, dizisel kompakt uzay, düzgün dışbükey uzay, eksiksiz düzgün uzay, gerçek doğrusal uzay, kıyılı katmanlı uzay, sıralı doğrusal uzay, tamamen regüler uzay

19 harfli

göreceli tıkız uzay, n-boyutlu afin uzay, ölçevlenebilir uzay, sınırlı soğruk uzay, sonsuz boyutlu uzay, tamamen normal uzay, yay bağlantılı uzay, yerel dışbükey uzay, yıldızlararası uzay, yol bağlantılı uzay

18 harfli

doğurulmuş altuzay, sıfır boyutlu uzay, sonlu boyutlu uzay, tıkız ölçevli uzay, tümel düzenli uzay, yarıyansımalı uzay, yerel kompakt uzay

17 harfli

eksiksizimsi uzay, gerçek doğru-uzay, kuasi-metrik uzay, pseudometrik uzay, sağ doğrusal uzay, sol doğrusal uzay, tümel düzgen uzay, üretilmiş altuzay, yarıeksiksiz uzay

16 harfli

ayrılabilir uzay, bağlantısız uzay, büzülebilir uzay, doğrusal altuzay, iç çarpımlı uzay, kapalı yarı uzay, ölçülebilir uzay, sözdemetrik uzay, üçgenlenmiş uzay, yarı normlu uzay, yerel tıkız uzay

15 harfli

bağlantılı uzay, doğrusalsı uzay, düzgünümsü uzay, izdüşümsel uzay, Riemannsal uzay, tam düzgün uzay, tam metrik uzay, yaradüzgün uzay

14 harfli

ilingesel uzay, irtibatlı uzay, kotanjant uzay, n boyutlu uzay, tıkızımsı uzay, topolojik uzay, yakınımsı uzay, yansımalı uzay

13 harfli

altdoğru-uzay, ayrılmış uzay, birimsel uzay, doğrusal uzay, katmanlı uzay, metriksi uzay, yantıkız uzay

12 harfli

düzenli uzay, düzgeli uzay, eğrisel uzay, eşlenik uzay, fıçımsı uzay, filmsel uzay, kompakt uzay, o-tıkız uzay, ölçevli uzay, öntıkız uzay, regüler uzay, türemli uzay

11 harfli

düzgen uzay, düzgün uzay, fiçılı uzay, metrik uzay, normal uzay, normlu uzay, öz alt uzay, sonsuz uzay, türdeş uzay, üniter uzay

10 harfli

ayrık uzay, doğru-uzay, ilgin uzay, sıfır uzay, sonlu uzay, soyut uzay, teğet uzay, tıkız uzay

9 harfli

afin uzay, örnekuzay, yarı uzay

8 harfli

alt uzay, ikizuzay, Sönmezay, tam uzay, yarıuzay

7 harfli

altuzay, gizuzay, T1-uzay, T2-uzay, T3-uzay, T4-uzay, To-uzay, Yalazay, Yavuzay

5 harfli

bozay, Gizay, Gözay, guzay, Güzay, huzay, kozay, kuzay, Sezay, Tezay

4 harfli

azay, Özay, uzay

3 harfli

zay

Kelime Ara