barut hakkı

barut hakkı

a. Mermiyi istenilen uzaklığa atabilmek için gerekli barut gazı basıncını sağlamaya yetecek miktarda barut.


barut hakkı için benzer kelimeler


barut hakkı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'r', 'u', 't', ' ', 'h', 'a', 'k', 'k', 'ı', şeklindedir.
barut hakkı kelimesinin tersten yazılışı ıkkah turab diziliminde gösterilir.