baş kakıncı

baş kakıncı

Başa kakmak işini anlatan zarf.


baş kakıncı için benzer kelimeler


baş kakıncı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ş', ' ', 'k', 'a', 'k', 'ı', 'n', 'c', 'ı', şeklindedir.
baş kakıncı kelimesinin tersten yazılışı ıcnıkak şab diziliminde gösterilir.