baş kırmacı

baş kırmacı Fr. Céphalochlastre

baş kırmacı için benzer kelimeler


baş kırmacı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ş', ' ', 'k', 'ı', 'r', 'm', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
baş kırmacı kelimesinin tersten yazılışı ıcamrık şab diziliminde gösterilir.