baş parmak göstergisi

baş parmak göstergisi Fr. Klippel et weil (signe de), pouce (signe du)

baş parmak göstergisi için benzer kelimeler


baş parmak göstergisi, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ş', ' ', 'p', 'a', 'r', 'm', 'a', 'k', ' ', 'g', 'ö', 's', 't', 'e', 'r', 'g', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
baş parmak göstergisi kelimesinin tersten yazılışı isigretsög kamrap şab diziliminde gösterilir.