başa çağırmak

başa çağırmak

Kaza, belâ sonucunu doğuracak bir davranışta bulunmak: Başına bir şey çağırıyor.


başa çağırmak için benzer kelimeler


başa çağırmak, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ş', 'a', ' ', 'ç', 'a', 'ğ', 'ı', 'r', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
başa çağırmak kelimesinin tersten yazılışı kamrığaç aşab diziliminde gösterilir.