başüstü atışı (çengel atışı)

başüstü atışı (çengel atışı) İng. hook shoot

Sepete yan dönmüş durumda, dışta kalan gergin kolla uzanarak yapılan atış.


başüstü atışı (çengel atışı) için benzer kelimeler


başüstü atışı (çengel atışı), 28 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ş', 'ü', 's', 't', 'ü', ' ', 'a', 't', 'ı', 'ş', 'ı', ' ', '(', 'ç', 'e', 'n', 'g', 'e', 'l', ' ', 'a', 't', 'ı', 'ş', 'ı', ')', şeklindedir.
başüstü atışı (çengel atışı) kelimesinin tersten yazılışı )ışıta legneç( ışıta ütsüşab diziliminde gösterilir.