bataklık yosunu

bataklık yosunu Fr. sphaigne

(botanik)


bataklık yosunu için benzer kelimeler


bataklık yosunu, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 't', 'a', 'k', 'l', 'ı', 'k', ' ', 'y', 'o', 's', 'u', 'n', 'u', şeklindedir.
bataklık yosunu kelimesinin tersten yazılışı unusoy kılkatab diziliminde gösterilir.