deniz yosunu

deniz yosunu

a. bit. b. Denizlerde biten ve genellikle kıyılarda ve kayalıklarda yoğun olarak görülen bitki türü.


deniz yosunu İng. alga

İlkel, tek veya çok hücreli olabilen, likenleri oluşturan iki mikroorganizma grubundan birisi olan, mavi renkli olanlar besin değeri yüksek fakat hayvanlar için zehirli olabilen bir su bitkisi, alg. Siyanobakteriler olarak da adlandırılan mavi-yeşil alglerin bilinen deniz yosunuyla hiçbir ilişkisi yoktur.


deniz yosunu için benzer kelimeler


deniz yosunu, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'i', 'z', ' ', 'y', 'o', 's', 'u', 'n', 'u', şeklindedir.
deniz yosunu kelimesinin tersten yazılışı unusoy zined diziliminde gösterilir.