deniz buzlası, deniz buzulu

deniz buzlası, deniz buzulu Fr. banquise

(coğrafya, jeoloji)


deniz buzlası İng. field ice

Ucay bölgelerinde, denizlerin üstündeki buz örtüsü. (Dalgaların ve yellerin kopardığı bu buzlar, soğuk akıntılarla orta kuşak denizlerine değin sürüklenir.)


deniz buzlası, deniz buzulu için benzer kelimeler


deniz buzlası, deniz buzulu, 29 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'i', 'z', ' ', ' ', 'b', 'u', 'z', 'l', 'a', 's', 'ı', ',', ' ', 'd', 'e', 'n', 'i', 'z', ' ', ' ', 'b', 'u', 'z', 'u', 'l', 'u', şeklindedir.
deniz buzlası, deniz buzulu kelimesinin tersten yazılışı uluzub zined ,ısalzub zined diziliminde gösterilir.