Batı Kapitalizmi

Batı Kapitalizmi İng. western capitalism Alm. westlicher Kapitalismus Fr. capitalisme de l'ouest

Batı Kapitalizmi için benzer kelimeler


Batı Kapitalizmi, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, B harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'B', 'a', 't', 'ı', ' ', 'K', 'a', 'p', 'i', 't', 'a', 'l', 'i', 'z', 'm', 'i', şeklindedir.
Batı Kapitalizmi kelimesinin tersten yazılışı imzilatipaK ıtaB diziliminde gösterilir.