batkınlara yardım

batkınlara yardım Fr. Secours aux noyés

batkınlara yardım için benzer kelimeler


batkınlara yardım, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 't', 'k', 'ı', 'n', 'l', 'a', 'r', 'a', ' ', 'y', 'a', 'r', 'd', 'ı', 'm', şeklindedir.
batkınlara yardım kelimesinin tersten yazılışı mıdray aralnıktab diziliminde gösterilir.