bayağı kabak

bayağı kabak Fr. courge

(kabak) (botanik)


bayağı kabak için benzer kelimeler


bayağı kabak, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'y', 'a', 'ğ', 'ı', ' ', 'k', 'a', 'b', 'a', 'k', şeklindedir.
bayağı kabak kelimesinin tersten yazılışı kabak ığayab diziliminde gösterilir.