fare deliğe sığmamış, bir de kuyruğuna (veya kıçına) kabak bağlamış

fare deliğe sığmamış, bir de kuyruğuna (veya kıçına) kabak bağlamış

1) “yapamayacağı kadar ağır bir işi varken başka bir iş daha yüklenmiş” anlamında kullanılan bir söz; 2) “kendisi sığıntı durumundayken yanına bir kişi daha almış” anlamında kullanılan bir söz.


fare deliğe sığmamış, bir de kuyruğuna (veya kıçına) kabak bağlamış için benzer kelimeler


fare deliğe sığmamış, bir de kuyruğuna (veya kıçına) kabak bağlamış, 67 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'a', 'r', 'e', ' ', 'd', 'e', 'l', 'i', 'ğ', 'e', ' ', 's', 'ı', 'ğ', 'm', 'a', 'm', 'ı', 'ş', ',', ' ', 'b', 'i', 'r', ' ', 'd', 'e', ' ', 'k', 'u', 'y', 'r', 'u', 'ğ', 'u', 'n', 'a', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'k', 'ı', 'ç', 'ı', 'n', 'a', ')', ' ', 'k', 'a', 'b', 'a', 'k', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'l', 'a', 'm', 'ı', 'ş', şeklindedir.
fare deliğe sığmamış, bir de kuyruğuna (veya kıçına) kabak bağlamış kelimesinin tersten yazılışı şımalğab kabak )anıçık ayev( anuğuryuk ed rib ,şımamğıs eğiled eraf diziliminde gösterilir.