bir ... bir (veya bir de)

bir ... bir (veya bir de)

hem ... hem: “Denize bir konup bir kalkan martılar yüksekten avlarına bakarak haykırışırlar.” -A. İlhan.


bir ... bir (veya bir de) için benzer kelimeler


bir ... bir (veya bir de), 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', ' ', '.', '.', '.', ' ', 'b', 'i', 'r', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'b', 'i', 'r', ' ', 'd', 'e', ')', şeklindedir.
bir ... bir (veya bir de) kelimesinin tersten yazılışı )ed rib ayev( rib ... rib diziliminde gösterilir.