Bayesçi ardıl bahis

Bayesçi ardıl bahis İng. Bayesian posterior odds

Bayesçi ardıl bahis için benzer kelimeler


Bayesçi ardıl bahis, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, B harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'B', 'a', 'y', 'e', 's', 'ç', 'i', ' ', 'a', 'r', 'd', 'ı', 'l', ' ', 'b', 'a', 'h', 'i', 's', şeklindedir.
Bayesçi ardıl bahis kelimesinin tersten yazılışı sihab lıdra içseyaB diziliminde gösterilir.