Bayesçi ekonometri

Bayesçi ekonometri İng. Bayesian econometrics

Bayesçi ekonometri için benzer kelimeler


Bayesçi ekonometri, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, B harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'B', 'a', 'y', 'e', 's', 'ç', 'i', ' ', 'e', 'k', 'o', 'n', 'o', 'm', 'e', 't', 'r', 'i', şeklindedir.
Bayesçi ekonometri kelimesinin tersten yazılışı irtemonoke içseyaB diziliminde gösterilir.